yükleniyor

Detaylar

ÜNAL HARİTA

ÜNAL HARİTA

Merkez/Zonguldak
(537) 222-8362

Kadastro ve İmar Uygulamaları

İmar planı uygulamaları,

Kamulaştırma Planı uygulamaları,

18. Madde uygulaması,

Halihazır planı,

Plankote ölçümü,

Röleve ölçümü,

İfraz/ Terk/ İhdas/ Birleştirme planları,

Bina teknik uygulama sorumluluğu,

Bina aplikasyonu,

Parsel aplikasyonu,

Şeritvari güzergah ölçümü,

corlu-2 demir-3

 

 

Şevki ÜNAL

Geodesy and Photogrammetry Engineer / Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi